Kontor og merkantilt personale

Kontorkonsulent

Reidun Breivik Andersen

Ansvar for sentralbordet, søknad om lån/stipend, skulebevis, skriv vitnemål og har ansvar for skuleskyss og utlevering av busskort.

Ekspedisjonen  er vanlegvis open mellom kl. 08.00 og 15.30

 

Melding til elevar

Utanfor ekspedisjonen finn du ei eiga hylle for telefonbeskjedar og brev til elevane. Gjer det til ein vane å sjekke om der ligg noko til deg. Personlege telefonbeskjedar, brev eller andre meldingar blir berre gjevne på denne måten. 

 

Vaktmeistertenester

Vaktmeister tek vare på skulebygningane og har ansvaret for alle praktiske og tekniske oppgåver som har med bygg og utstyr å gjere.

Bjørn Joar Vindal

Publisert: 14.08.2020 Oppdatert: 06.07.2022 kl.13:00