Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling

Sommerbeite på Lifjell Foto: Nome vgs

Publisert:

03.03.2021

Oppdatert:

04.01.2022 kl.14:28

Oppstart høsten 2021, søknadsfrist 15.april

På Nome vgs starter et nytt 2-årig fagskolestudie til Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling. Det er et deltidsstudium fordelt på 4 semester og gir 60 studiepoeng.

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har sauehold som basisnæring. Fokus i utdanningen er drift og utvikling av landbruksforetak med sauehold som basisnæring og drift og utvikling av foretak som foredler og på den måten nytter naturbaserte råvarer og stedlige ressurser.

Ønsker du mer informasjon om kurset, les mer her, og se nettsidene til Fagskolen Innlandet

Søk her

Kontaktperson ved Nome videregående skole:

Irene Ingvaldsen

irene.ingvaldsen@vtfk.no

35 91 87 40/ 35 91 87 00