Få studiekompetanse på Nome videregående skole

Foto: Nome vgs

Publisert:

26.01.2021

Oppdatert:

04.01.2022 kl.14:28

Når du velger utdanningen Naturbruk på Søve, kan du få spesiell studiekompetanse samtidig
Det betyr teori i kombinasjon med at du får mye praksis.
I Vg1 gjør du unna T-matematikk og Naturfag. I Vg2, uansett om du velger skogbruk, landbruk eller heste- og dyrefag, kan du velge fordypning i fagene Matematikk R1 og Biologi1 eller Kjemi1. På denne måten får du realfagspoeng og hvis du fortsetter med fordypning også på vg3, matematikk R2, biologi2 eller kjemi2, vil du få full fordypning i flere realfag.
 
Flere av elevene våre går videre med naturvitenskaplige studier, for eksempel husdyrvitenskap, dyrepleier eller veterinærfag på NMBU. Ellers er realfagene nyttige for andre studier, for eksempel sykepleie, lærer eller ingeniør.
 
I kjemifaget gjør vi mange praktiske labforsøk. Det er spennende med utforsking av lukter, farger og mye spesialutstyr. Vi jobber ofte problembasert som «detektiver» og vi kommer alltid fram til en løsning til slutt som vi kobler til det faglige. Vi har fokus på HMS og risikovurdering på laben. Elevene jobber i grupper der man må samarbeide og bytte på rollene i gruppa. Disse elevene liker godt å utforske på laben.
 
Les mer om studiespesialisering her, og ta gjerne kontakt med skolens rådgiver
Caroline McAulay

Rådgiver på avdeling Søve

caroline.mcaulay@vtfk.no

48 18 20 21

35918713

Kontortid:

Tirsdag kl.10-15

Onsdag kl.10-15

Fredag kl.09:15-11:15