Foreldremøte for foresatte i Vg1 og Vg2 på avdeling Søve

Gul lapp med teksten: Tid for foreldremøte

Publisert:

10.01.2023

Oppdatert:

12.01.2023 kl.08:13

Vg1 tirsdag 24.januar, Vg2 onsdag 25. januar
Informasjonsmøte for foresatte i VG1 tirsdag 24. januar kl. 18:00

Vi inviterer med dette til informasjonsmøte på Nome vgs, avd. Søve. Møtet er i auditoriet i undervisningsbygget. 
På grunn av dagens smittesituasjon for en rekke luftveissykdommer, ber vi om at du, selv med milde symptomer, ikke møter på skolen, men sender en annen eller tar kontakt med skolen på en annen måte. 
Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på skolen. Det vil bli enkel servering av kaffe og kaker i kantina før de klassevise møtene.


Program:
- Felles informasjon (til ca. kl. 18.45):
Informasjon fra Elevtjenesten
Mulige valg neste skoleår og søkeprosessen

- Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om saker spesifikke for klassen

Velkommen til informasjonsmøte!
Med vennlig hilsen
Arne Grave
Rektor

Informasjonsmøte for foresatte i VG2 onsdag 25. januar kl. 18:00


Vi inviterer med dette til informasjonsmøte på Nome vgs, avd. Søve. Møtet er i auditoriet i undervisningsbygget. 
På grunn av dagens smittesituasjon for en rekke luftveissykdommer, ber vi om at du, selv med milde symptomer, ikke møter på skolen, men sender en annen eller tar kontakt med skolen på en annen måte. 
Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på skolen. Det vil bli enkel servering av kaffe og kaker i kantina før de klassevise møtene.
Program:
- Felles informasjon (til ca. kl. 18.45):
Informasjon fra Elevtjenesten
Mulige valg neste skoleår og søkeprosessen

- Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om saker spesifikke for klassen

Velkommen til informasjonsmøte!
Med vennlig hilsen
Arne Grave
Rektor

Dersom du ønsker samtaletid med kontaktlærer og/eller faglærer, klikk på linken for mer informasjon

Invitasjon til foreldresamtale på Søve.pdf