Informasjonsmøte for foresatte til Vg1 elever ved avd. Søve

Tirsdag 13.september kl.18.00

Vi inviterer med dette til informasjonsmøte på Nome VGS avd. Søve.

Møtet vil finne sted i auditoriet som dere finner i undervisningsbygget.

Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på skolen. Det vil bli enkel servering.

Program:

Felles informasjon:

Elevenes skolemiljø

Fraværsreglene etter to skoleår «uten»

Informasjon fra Elevtjenesten

Informasjon om samarbeidet med politiet
og skolens politikontakt

Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om ulike fag, timeplaner, Teams, samarbeid skole – hjem og annet.

 

Velkommen til informasjonsmøte!


Med vennlig hilsen

Arne Grave

Rektor

Foreldre-/foresattesamtale med kontaktlærer.
I kombinasjon med informasjonsmøtet inviteres også til foreldre-/foresattesamtale med kontaktlærer. Kontaktlærer sender ut egen invitasjon til samtalen.

Publisert:

31.08.2022

Oppdatert:

31.08.2022 kl.14:02