Informasjonsmøte for foresatte til Vg2 elever ved avdeling Søve

PostIT lapp med tekst, tid for foreldremøte

Publisert:

16.09.2022

Oppdatert:

16.09.2022 kl.11:38

Onsdag 28.september kl. 18:00

Møtet vil finne sted i auditoriet som dere finner i undervisningsbygget.

Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på skolen. Det vil bli enkel servering.

Program:

  • Felles informasjon
  • Informasjon om samarbeidet med politiet (Skolens politikontakt)
  • Kapittel 9A. Elevenes skolemiljø
  • Fraværsregler- grenser for fravær og dokumentasjon på fravær.
  • Informasjon fra Elevtjenesten

Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om ulike fag, timeplaner, Teams og samarbeid skole -hjem.

Velkommen til informasjonsmøte!

Med vennlig hilsen

Arne Grave

Rektor