Informasjonsmøte for foresatte til Vg1 elever ved avd. Lunde

Gul lapp med teksten "Tid for foreldremøte"

Publisert:

06.02.2023

Oppdatert:

06.02.2023 kl.15:58

Onsdag 15.februar kl. 18:00

Vi inviterer med dette til informasjonsmøte Nome vgs, avd. Lunde. Møtet er i auditoriet. 


Elevene behøver ikke komme møtet da de vil tilsvarende informasjon skolen. Det vil bli enkel servering av kaffe og kaker i kantina før de klassevise møtene.

Program: 

Felles informasjon (til ca. kl. 18.45): 
Informasjon fra Elevtjenesten 
Mulige valg neste skoleår og søkeprosessen 

- Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om saker spesifikke for klassen 

Velkommen til informasjonsmøte! 


Med vennlig hilsen 
Arne Grave 
Rektor