Informasjonsmøter avdeling Lunde


Publisert:

10.01.2024

Oppdatert:

25.01.2024 kl.07:35

VG1 onsdag 7. februar og VG2 torsdag 8. februar, kl.18

 Vg1 onsdag 7. Februar kl.18.00

Vg2 torsdag 8. Februar kl.18.00

Møtet er i auditoriet i undervisningsbygget.  

Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på skolen. Det vil bli enkel servering av kaffe og kaker. 

Program: 

  • Felles informasjon (til ca. kl. 18.45): 

Informasjon fra Elevtjenesten 

Mulige valg neste skoleår og søkeprosessen 

 

  • Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om saker spesifikke for klassen 

 

Du/ dere inviteres til foreldresamtale ved Nome vgs. avd. Lunde.

Gi tilbakemelding til skolen om du ønsker samtaletid med kontaktlærer. Ønsker du/dere å snakke med andre faglærere, vil vi at du gir beskjed om det. Dersom det er vanskelig å møte til fysisk samtale, kan samtalen tas over telefon, eller man kan avtale et annet tidspunkt.