Informasjonsmøter avdeling Søve


Publisert:

10.01.2024

Oppdatert:

10.01.2024 kl.09:34

VG1 tirsdag 23. januar og VG2 onsdag 24. januar kl.18.00

Møtet vil bli holdt i auditoriet i undervisningsbygget.

Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på skolen. Det vil bli enkel servering av kaffe og kaker i kantina før de klassevise møtene.

Program:

  • Felles informasjon (til ca. kl. 18.45):

Informasjon fra Elevtjenesten

Mulige valg neste skoleår og søkeprosessen

 

  • Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om saker spesifikke for klassen

Velkommen til informasjonsmøte!

 

Du/ dere inviteres også til foreldresamtale ved avd. Søve 

Gi tilbakemelding til skolen om du ønsker samtaletid med kontaktlærer. Ønsker du/dere å snakke med andre faglærere, vil vi at du gir beskjed om det. Dersom det er vanskelig å møte til fysisk samtale, kan samtalen tas over telefon, eller man kan avtale et annet tidspunkt.

Følg linken under for å gi tilbakemelding.

VG1, 23. januar: https://forms.office.com/e/VYCPBn9u61   

VG2, 24. januar: https://forms.office.com/r/Fpb23Cqtkk