Privatisere eller levere tilbake PC-en?


Publisert:

01.06.2021

Oppdatert:

04.01.2022 kl.14:28

Viktig informasjon til deg som er avgangselev på Vg2 eller Vg3!


Felles informasjon for alle avgangselever i fylkeskommunen kan leses her:www.vtfk.no/elev-pc

Utkjøp

Dersom du velger å kjøpe ut din pc, er betalingsfristen fredag 4. juni via https://elevkontrakter.vfk.no. Ellers må du innlevere pc-en til IT avd. innen siste skoledag 18. juni. Beløpet er 1.096,-.

Husk privatisering


Privatisering av din pc for deg som er elev og som nå slutter
Beholder du PC-en, må den privatiseres først. Dette betyr å slette alt på PC-en og legge tilbake Windows med din egen lisens. Ingen annen programvare følger med. Du får alle rettigheter og kan gjøre hva du vil med PC-en.

Privatiseringen er en prosess du utfører selv mens du ennå er elev og pålogget her på skolens nettverk. Husk at dette må gjøres innen 18. juni.

Vg3-elever


2. juni får du en SMS med forklaring på hvordan du selv privatiserer din PC her på skolen.

Vg2-elever


Unntak: For deg som skal fortsette på skole til neste skoleår så behold PC-en din, gi beskjed til skolens kontor, slik at vi kan endre forfallsdato på siste rate, slik at du kan betaler tredje og siste rate høsten 2021. Hvis ingen beskjed blir gitt, må du betale innen 4.juni for å unngå purring.

For deg som skal ut i lære

Har du betalt innen betalingsfristen 4. juni, vil du få en SMS med forklaring på hvordan du selv privatiserer din PC her på skolen innen 18. juni (som for Vg3).

Har du ikke betalt, får du en purring på SMS 8. juni om enten å betale eller tilbakelevere PC-en til IT innen siste skoledag 18. juni.  

Spørsmål?


Kontakt skolens IT-avdeling eller skolens resepsjon.

Du kan lese mer på www.vtfk.no/elev-pc