Skolestart ved avdeling Lunde

Velkommen som elev hos oss!
Foto: Scott Webb on Unsplash

Informasjon for elever

I informasjonshefte for elever finner dere mye nyttig informasjon. For dere som tar buss og tog kommer litt ekstra informasjon her.

Skoleskyss på avdeling Lunde

Informasjon om skoleskyss til avd. Lunde

Dersom avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km en veg, har elevene i prinsipp rett til fri skoleskyss når de reiser fram og tilbake hver dag. 

I tilfeller hvor strekningen ikke trafikkeres av offentlig transportmiddel, kan det bli gitt refusjon for bruk av privat bil.  Dette gjelder også i tilfeller hvor avstanden til bussholdeplass eller jernbanestasjon overstiger 3 km en veg. Ta kontakt med skolen vedr. refusjon så fort eleven har takket ja til skoleplass. 

Elektronisk buss – og tog-kort:

Det bestilles på https://farteskyss.farte.no. Logg på med MinID event.bankID e.l.  
Elektroniske billetter på tog hentes ved å laste ned Entur sin app.
Hentekoder fås i skolens resepsjon. 
NB! Alle må søke, også de som har kort fra tidligere. 

Den elektroniske søknaden for skyss skoleåret 2021-22 åpner i begynnelsen av august. 

Viktig: Ta vare på busskort etter hvert skoleår, da disse kan bli oppdatert.  Busskort fra Nettbuss gjelder også selv om eleven bytter skole. Kort må da oppdateres på nytt. Ta kontakt med kontoret på skolen.  Ved tap av busskort må eleven betale kr. 100,-. 

Flytting under skolegang. 

Dersom eleven i løpet av skoleåret flytter, og dette medfører at eleven trenger endring/ny skoleskyss, må eleven søke elektronisk. Etter 1.april er det ikke anledning til å bytte busskort. Ved flytting etter 1.april må eleven selv bekoste reisen.

Er du i tvil om noe, kan du kontakte skolen over telefon 35 91 88 00. 

Rutetider pr. 23.08.2021

Publisert: 09.08.2021 Oppdatert: 04.01.2022 kl.14:28