Ungdata


Publisert:

22.02.2021

Oppdatert:

04.01.2022 kl.14:28

Informasjon til elever og foresatte

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som gjennomføres over hele Norge. Ungdata gir barn og ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen de bor i. 

  • Etter vinterferien starter årets Ungdata-undersøkelse!
  • Over 28 000 elever i fylket vårt får tilbud om å svare på undersøkelsen.
  • Ungdata-undersøkelsen er en unik mulighet til å fortelle om hvordan du har det, hva du er opptatt av og hvordan korona-pandemien har påvirket deg og din hverdag. 
  • Undersøkelsen er helt anonym.
  • Du svarer på undersøkelsen i skoletiden, via pc eller nettbrett. 
  • Det er frivillig å delta.
  • For å få et riktig bilde av hvordan barn og unge i fylket vårt har det, er det viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen. 
  • Takk for at du deltar! 😊

Her finner du mer informasjon om undersøkelsen Ungdata 2021

Ønsker du å vite mer? På ungdata.no finner du mer utfyllende informasjon.