Fagtur til Jomfruland

Elever som hopper
Foto: Karen Marie Fostad

Publisert:

06.09.2021

Oppdatert:

16.12.2022 kl.10:06

En svært vellykket fagtur til Jomfruland

Elever fra Vg3 studieforberedende naturbruk sammen med lærer Karen Marie Fostad

Ola Nordsteien fra norsk ornitologisk forening tok imot oss på fuglestasjonen på Øitangen på Jomfruland. Han orienterte om ringmerking av fugl som ledd i kartlegging og overvåking av norsk natur, finansiert av midler fra Miljødirektorate. Dataene brukes bl.a. som grunnlag i arbeidet med å utarbeide planer for forvaltning. Vi fikk innføring i standardisert fangst, og alle fikk gleden av å holde en spurvehauk.

Videre gjennomførte BI2-elevene en linjeanalyse av vegetasjonen i strandsonen nord på øya, og to elever holdt foredrag om Jomfruland nasjonalpark.

Fagtur til Jomfrulandfagtur til Jomfrulandfagtur til JomfrulandFagtur til JomfrulandElever som hopper.jpgJente med fugl.jpg

Det hele ble avsluttet med et forfriskende bad før vi tok ferga tilbake til Kragerø.

For en dag!