Rognfangst hos Telemark Settefisk AS

Elever som er ute i en elv

Kunnskap om og øvelse i fiskestell og kultivering av fiskevann og vassdrag er viktig for overlevelse og vekst av fisken, til glede for alle de som har med seg fiskestanga på tur.

Høsten er tiden for å fange fisk i en bekk. Fisken er full av rogn på denne tiden og skal opp ibekkene for å gyte. Med vadebukser (slike laksefiskere bruker), håver og beholdere med vann påryggen, som fisken legges i, vasset vi ut i det kalde bekkevatnet. Fremst gikk en fra Telemark Settefisk med et strømaggregat som ga elektrisitet i vatnet slik at fisken bedøvdes litt. Fisken fløt med bekken til der vi stod klare med håvene. Fiskene ble håvet inn og lagt i ryggbeholderne.

Så ble hver fisk strøket (tømt) for rogn (hunnene) og melke (hannene) og eggene befruktet.

Det ble mye fisk og mye rogn. Resultatet blir etter hvert nye generasjoner fisk som vil røske hardt i sportsfiskeres stenger om noen år.

Vi ble tatt godt imot hos Telemark Settefisk as som guidet oss i rognfangsten. Vi fikk også en finomvisning på settefiskanlegget. En spennende dag!

IMG_4110.jpg

Publisert: 05.11.2021 Oppdatert: 05.11.2021 kl.15:01