ADK1- kurs

Kurs i ADK1 resertefisering.

6-7 dersember 2021 ved Nome vgs. avdeling Lunde

Ved revisjonen av ADK1 læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK sertifikatet på 6 år, (gjelder sertifikater tatt etter 01.01.2008)

Det er gitt en utsettelse for de sertifikater som har gått ut i korona perioden, slik at dere som har sertifikater som har gått ut etter mars 2019 og frem til nå kan fortsatt fornye med resertifiserings kurs.

Gjeldende læreplan for ADK1 er grunnlag for kurset.

Kursets varighet er 2 dager.

Pris: Kr. 4.500,- inkludert kaffe og lunsj begge dager.

Påmelding til:

Knut Martin Tovslid, tlf. 901 22 406

e-post: knut.martin.tovslid@vtfk.no  innen 25 november.

ADK-sertifikatnummer må oppgis ved påmelding.

 

Kontaktperson

Guro Kylling

Avdelingsleder pedagogisk støtte fellesfag, avdeling Søve

guro.kylling@vtfk.no

971 49 127

Vi har ADK1- opplæring med jevne mellomrom, ta kontakt med Knut Martin Tovslid for spørsmål om neste kurs.

ADK-1 opplæringen bygger på kandidatens praksis og gir nødvendig teoretisk kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordrer Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal ha ADK- sertifikat.

Om kurset
 • Introduksjon - motivasjon
 • Rørmaterialer
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse
 • Nivellering og laser
 • Geoteknikk og sikkerhet i grøfter
 • Grøfter og utførelse av rørlegging
 • Rør og rørdeler
 • Kummer og gategods
 • Lett kommunalteknikk, grunne ledninger
 • Tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • Lover og forskrifter
 • Gjenoppbygging av veg
 • Kontroll av anlegg, trykk- og tetthetsprøving
 • Hygiene, verne og miljøarbeid
 • Avløpsanlegg i spredt bebyggelse - bygging av anlegg
 • Praktiske øvelser
 • Eksamen, kursvurdering
 • Rehabilitering av ledningsnett
 • Undersøkelse av ledningsnett

Praksis:

Gjennomføres i vårt innendørs grøfteanlegg

Pris:

Kurspris er kr 18.000,- pr deltager og innbefatter lunch, kaffe, læremateriell, kursbevis og sertifikatavgift. Ved flere fra en og samme bedrift gis det rabatt.

Overnatting:

I Lunde er det mulig å bestille plass på Lunde vandrerhjem (www.lunde-vandrerhjem.no) telefon 35949068

I Bø (17km) På Bø hotell (www.bohotell.no) telefon 35060800

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1-sertifikat:

En av disse punketne må du ha:

 • 3 års praksis i anleggsrørlegging, 
 • Bestått fag/svenneprøve innenfor disse tre fagene:

      -Rørleggerfaget,

       -Anleggsmaskinførerfaget, og ett års praksis i anleggsrørlegging, eller

      -Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter)  - og ett års praksis i anleggsrørlegging.

 • Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg - og ett års praksis i VA-faget.

ADK1 - sertifikat som bekrefter at kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

Det er anledning til å gjennomføre ADK1-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

I Lunde er det mulig å bestille plass på Lunde vandrerhjem (www.lunde-vandrerhjem.no) telefon 35949068

I Bø (17km) På Bø hotell (www.bohotell.no) telefon 35060800

 

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 25.11.2021 kl.11:36