Universitetskurs

Nome videregående skole har et bredt tilbud for unge og voksne. Universitetskurset i skogbruk er et kurs som arrangeres hver vår er et oppdrag for Universitetet på Ås (NMBU).

Hver vår kommer 20-30 studenter fra skogfag ved NMBU på et 3 ukers opphold på Søve. Her lærer de praktisk skogbruk som er nødvendig for kommende ledere, rådgivere, forskere og andre stillinger studentene vil gå inn i etter endt studie ved NMBU.

Studentene får innføring og øvelser i ulike prakstiske oppgaver i skogbruk, så som planting, ungskogpleie, tynningshogst, avvirkning og transport av tømmer, foredling av tømmer på minisagbruk og mye mer.

I tillegg får de også innføring i levende skog standard (ISO 9001 og 14001) når de besøker AT Skog, Løvenskiold Fossum og Cappelen skoger. Her får de også informasjon om ulike skogaktører, eierskap, organisering og dagens utfordringer innen marked og næringspolitiske spørsmål fra skogbrukets frontlinje i Telemark og sørlige deler av Norge.

Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne - ikke minst er det fornøyd med å bo på internatet på Søve med servering fra Søves kantine. 

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 22.06.2020 kl.12:27