Husk søknadsfrist 1. mars

Alle elever må søke skoleplass innen 1. mars!
elev som skriver på PC
Foto: Gettyimages
Foto: Max Emanuelson

Ikke vent til siste frist

Vi anbefaler å ikke vente til siste frist for å søke. Pågangen kan bli stor, og noen ganger kan tekniske feil kan oppstå. Dette gjelder også for elever som går vg1 og vg2 dette skoleåret. For å komme inn på vg2 og vg3 må du søke via Vigo.

Bruk Elektronisk ID 

Søk via Vigo.

For å søke må du ha Min ID, bankid eller bankid på mobil. Sjekk derfor at påloggingen fungerer i god tid før 1. mars! 

Informasjon om Elektronisk ID

Ønsker du hjelp til å søke?

Kontakt fag-, utdannings- og karriereveiledning

 

 

Publisert: 09.02.2022 Oppdatert: 10.02.2022 kl.10:30

Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Dahl Kullvik
Karriereveileder sør
Heidi Solberg Halvorsen
Karriereveileder IB