Visma InSchool i videregående skole

Skoleelev foran PC
Foto: jacoblund / iStock / Getty Images Plus

Av:

Terje Svensson, prosjektleder for lokalt innføringsprosjekt VIS

Publisert:

12.08.2021

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10:07

Fra skolestart høsten 2021 innfører Vestfold og Telemark fylkeskommune det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) for ansatte og elever ved fylkets videregående skoler.

Hva skal VIS brukes til?

I VIS har du som elev tilgang til blant annet:

 • din timeplan
 • informasjon om din klassetilhørighet
 • kontakt- og faglærere
 • anmerkninger
 • vurderinger
 • eksamensoppmeldinger
 • standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også registrere eller søke om:

 • fravær
 • fratrekk av fravær
 • fritak for opplæring og vurdering med karakter i sidemål
 • fritak for opplæring og vurdering med karakter i kroppsøving
 • tilrettelegging ved eksamen og prøver
 • godkjenning av tidligere beståtte fag
 • få tilsendt forespørsel om ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Tilgang for foresatte/pårørende (kommer)

Målet med VIS er å legge tilrette for kommunikasjon mellom skole og hjem. Foresattetilgang er ikke på plass til skolestart høsten 2021. Visma som leverandør utvikler ny funksjonalitet som gjør at personvernopplysninger ivaretas i henhold til gjeldende lover og regler. Fylkeskommunen avventer derfor tilbud om foresattepålogging i VIS inntil løsningen er på plass. Mer informasjon kommer.

Bamble videregående skole er en del av piloteringen av løsningen. Foresatte ved Bamble videregående skole tilbys derfor en begrenset pålogging.

Som foresatt/pårørende for elever under 18 år vil du - når løsningen er på plass - få tilgang til:

 • egne kontaktopplysninger
 • timeplan
 • historikk (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
 • læreplan

Bedre arbeidshverdag

Målet med VIS er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Informasjon om pålogging 

Som elev i Vestfold og Telemark fylkeskommune logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Innen skolestart mottar du en SMS hvor du får informasjon om å aktivere din Feide-konto. Som elev får du også tilgang til å bruke egen VIS-app. Appen er tilgjengelig i App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side

Bamble videregående skole

Bø vidaregåande skule

Fagskolen Vestfold og Telemark

Hjalmar Johansen videregående skole

Kragerø videregående skole

Nome videregående skole

Notodden videregående skole

Porsgrunn videregående skole

Rjukan videregående skole

Skien videregående skole

Skogmo videregående skole

Vest-Telemark vidaregåande skule


Problemer med pålogging?
Ta kontakt med skolens IT servicedesk

 

Logg inn i VIS

Fakta om VIS

 • Alle fylkeskommuners videregående skoler i landet skal bruke VIS
 • I Vestfold og Telemark bruker 13450 elever og om lag 1240 lærere og 350 ledere og administrative medarbeidere systemet
 • Visma er leverandør og utvikler
 • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunens øvrige systemer, som for eksempel lønns- og regnskapssystem