Ny brukarkonto for deg som elev

Dette gjeld deg som er:

 • Elev på Vg1 studieførebuande og yrkesfag skuleåret 2023-2024
 • Elev på Vg2 studieførebuande og yrkesfag skuleåret 2023-2024
 • Lærling
 • Tilknyttet Oppfølgingstjenesten (OT)
 • Vaksenopplæring
 • Notodden ressurssenter

Frå skuleåret 2024-2025 blir skulen din ein del av Telemark fylkeskommune. Det betyr mellom anna at me må flytta innhaldet, som du til dømes har i OneDrive og OneNote, frå Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) til den nye fylkeskommunen. 

Du får hjelp til flyttejobben, men det er også noko du som elev må gjera sjølv før du tek sommarferie.

Steg 1 - Ta vare på innhaldet du treng før sommarferien

Før du tek sommarferie, må du sørgja for å ta vare på innhaldet ditt sånn at du har alt du treng til skulestarten.

Det betyr at du må passa på at du ikkje har lagra noko lokalt på PC-en din. Det blir nemleg borte. Det same gjeld for notat som du har lagra i klassenotatblokkene dine. Notata må kopierast til OneDrive dersom du vil ha dei med deg vidare. Anna innhald frå klasseteama er det lærarane som har ansvar for å ta vare på.

Siste frist for å ta vare på innhaldet ditt er før du går ut i sommarferie.

Slik kopierer du klassenotatblokkene dine i OneNote over til OneDrive

Opne klassenotatblokka i skrivebordsprogram 

  

Stå i den aktuelle notatblokka, trykk Fil på menyen 

 1. Vel Eksporter
 2. Notatblokk 
 3. Vel format Onenote-pakke 
 4. Trykk Eksporter 

lagreklassnotatblokk.png

Lag ei mappe i OneDrive, for å lettare kunne finna igjen notatblokka 

 1. Vel OneDrive i filutforskaren
 2. Klikk på «Ny mappe»
 3. Vel namn på ny mappe – døme Klassenotata mine
 4. Trykk «Opne» 

bilde2oppdatert.png

Lagre klassenotatblokka i OneDrive 

 1. Vel filnamn, i dette dømet kallar me det klassenotatblokk
 2. Trykk «Lager»
 3. Vel mappa du oppretta i OneDrive «Klassenotata mine»
 4. Når symbolet under status skiftar frå to blå piler i sirkel til ei grøn hake er kopieringa ok. 

bilde3oppdatert.png

Sjekk at du har alt du treng i skya (OneDrive)

Innhaldet du skal ha med over til skulestart haust 2024 må vera lagra i din OneDrive.  

Dette blir gjort i Teams 

 1. Vel App «OneDrive»
 2. Trykk på «Filene mine»
 3. Vel «Dokument»
 4. Sjå at filene du treng til skulestart, og dessutan fila med klassenotatblokka ligg lagra her. 

sisteoppdatert.png

Steg 2 - Nullstill PC-en din

Du kan nullstilla PC-en din etter 1.juni og når du er ferdig med undervisning og eksamen, og du har gjennomført Steg 1. Når du har nullstilt PC-en din kan den tidlegast brukast etter 12. august, når du har gjennomført Steg 3.  

Korleis nullstiller eg PC-en?

Når du nullstiller PC-en din blir alt som er lagra lokalt på PC-en borte. Viss du ikkje har teke vare på klassenotata dine, blir dei også bli borte. Det er derfor viktig at du dobbelsjekkar at du har gjennomført Steg 1 før du nullstiller.

 1. Gå til Firmaportalen
 2. Programmet Firmaportalen finn du til dømes ved å skriva «Firmaportalen» i søkjefeltet nedst på PC-en din.
 3. I Firmaportalen blir PC-en vist din som ei eining. Klikk på eininga di og deretter på nedtrekkmenyen Handlinger der du vel Nullstill. Nullstilling av PC-en tek litt tid, så det er viktig at du ikkje slår av PC-en før jobben er gjennomført.
 4. Nullstilt PC kan ikkje brukast før du har gjennomført Steg 3

Står du fast, kan du ta kontakt med læraren eller servicedesken på skulen din.

Steg 3 - set opp den nye kontoen din frå 12. august

Du bør setja opp den nye kontoen din heime, slik at du er klar til skulestart. Du set den opp ved å følgja instruksjon du får på SMS. 

Setja opp kontoen din første gong

Når den nye kontoen din er klar får du ein SMS, med lenkje til påloggingssida https://minkonto.telemarkfylke.no. Her må du logga inn med Minid/BankID. Deretter følgjer du instruksjonen for å setja nytt passord og to-faktor. 

Er PC-en din nullstilt, kan du logga på med nytt brukarnamn så lenge du har internett. 

Publisert: 14.05.2024 Oppdatert: 14.05.2024 kl.15:16