Skoleåret 2022/ 2023

Elever som er samlet forran en pc

Publisert:

31.05.2022

Oppdatert:

16.08.2022 kl.11:53

Velkommen til skolestart! Her finner du informasjon om når og hvor du skal møte.

Nome videregående skole består av to avdelinger, Søve og Lunde. Oppstarten på avdelingene er litt ulik, så se hva som er aktuelt for deg.

Elever ved avdeling Søve:

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Nome videregående skole. 

Husk at tilbud om skoleplass forutsetter at du må svare ja til plassen på www.vigo.no 

Informasjonshefte om skolen finner du lenger ned på siden. Du får også informasjon gitt muntlig av rektor, kontaktlærere og faglærere denne dagen for at du skal være best mulig forberedt til å starte et nytt skoleår her på Søve. Følg også med på skolens hjemmeside www.nome.vgs.no for informasjon. 

Vg1 elever møter på skolen til opprop og informasjonsmøte onsdag 17. august kl. 10.00.

Vg2 og Vg3 elever møter på skolen til opprop og informasjonsmøte onsdag 17.august kl. 12.00.

I løpet av de nærmeste ukene vil kontaktlærerne gjennomføre mottakssamtaler med en og en elev i Vg1 og Vg2 og deres foresatte. Tidspunktet finner dere i klasseoversikten under her. 
I Vg3 gjennomfører kontaktlærerne samtaler med elevene etter avtale. 

Her finner du oversikt over tidspunkt for mottakssamtalen og forberedelsesskjemaet, klikk deg inn på den klassen som er aktuell for deg. Skriv ut skjemaet, fyll det ut og ta det med i samtalen.

Forberedelse til mottakssamtaler mal.pdf

1NAA Vg1 Naturbruk 2022 Mottakssamtaler - tidspunkter.pdf

1NAB Vg1 Naturbruk 2022 Mottakssamtaler - tidspunkter.pdf

2AGA Vg2 Anleggsgartner 2022 Mottakssamtaler - tidspunkter.pdf

2LGA Vg2 Landbruk og gartnerifag 2022 Mottakssamtaler - tidspunkter.pdf

2SBA Vg2 Skogbruk 2022 Mottakssamtaler - tidspunkter.pdf

2HDA Vg2 Heste- og dyrefag 2022 Mottakssamtaler - tidspunkter.pdf

VEL MØTT TIL EI GIVENDE OG SPENNENDE SKOLETID VED NOME VIDEREGÅENDE SKOLE!

Elever som har fått plass på skolens internatavdelinger, møter for innkvartering. Tirsdag 16. august fra kl.18.00 og utover, eller på formiddagen onsdag 17.august. Det vil komme nærmere informasjon på eposten som er oppgitt i søknaden angående dette siste uke før skolestart.

Elever ved avdeling Lunde:

Velkommen som elev ved Nome videregående skole, avd. Lunde skoleåret 2022-23 

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Nome videregående skole.  

Husk at tilbud om skoleplass forutsetter at du må svare ja til plassen på www.vigo.no   
Hva skjer de første dagene?  

På onsdag 17. og torsdag 18. august gjennomfører kontaktlærerne mottakssamtaler med en og en elev og deres foresatte. Det betyr at dere må møte på skolen på tidspunktet som er angitt i klasseoversikten her. Andre elever som skal begynne i samme klasse, møter på andre tidspunkt. Onsdag og torsdag er det med andre ord forskjellige oppmøtetidspunkt for de enkelte elevene. Dette gjelder både de som begynner på Vg1 og Vg2.  
FELLES SKOLESTART: FREDAG 19. AUGUST kl. 08.00  

Her finner du oversikt over tidspunkt for mottakssamtalen, klikk deg inn på det som er aktuelt for deg.

Oppdateringssamtaler Tømrer 2022.pdf

Oppstartssamtaler Bygg 22.pdf

Oppstartssamtaler Anleggsteknikk 2022.pdf

Oppstartssamtaler elektro 2022 versjon2 (002).pdf

Oppstartssamtaler FBIE Vg1 og frisør Vg2 2022.pdf

Oppstartssamtaler Helse 2022.pdf

Oppstartssamtaler Industriteknologi 2022.pdf

Oppstartssamtaler Teknologi og industrifag 2022.pdf

Når kontaktlæreren er ferdig med alle mottakssamtalene i løpet av ONSDAG OG TORSDAG, vil du møte klassen din for første gang på fredag 19. august. Det blir en felles oppstart enten i vestibylen eller ute på skoleplassen (væravhengig) Deretter vil kontaktlæreren ta deg og de andre elevene i klassen til et klasserom, hvor kontaktlæreren vil gjøre dere bedre kjent med hverandre og med hva som ligger foran dere i skoleåret. 

I informasjonsheftet finner du nyttig informasjon om skolehverdagen, skoleskyss, skole-pc, lærebøker, elevtjenester, skolehelsetjenesten og enda mer som angår deg som er elev og foresatt ved Nome vgs, og har du flere spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

 

Informasjonshefte skoleåret 2022 2023

Kort informasjon med linker

PC

Du, og dine foresatte om du er under 18 år, må underskrive leieavtale før du får utdelt PC.

Her finner du mer informasjon om elevpc, signering av avtale og betaling.

Lærebøker

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler.

Du får låne skolebøker på skolen.

Skoleskyss

På videregående skole må du som elev selv søke om busskort. På farte.no kan du lese mer, og søke dersom du har rett på rett skyss. Du kan søke allerede nå.

Lånekassen

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring. Søknaden finner du på lanekassen.no

Mer utfyllende informasjon finner du i informasjonsheftet. Er det noe du som elev eller foresatt lurer på, ta kontakt med oss.