Karrieredag for 9. trinn

Velkommen til karrieredag på Porsgrunn videregående skole 24. og 25. april 2024.
Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Dahl Kullvik
Karriereveileder sør
Bilde av Elisabeth Oksum Elisabeth Oksum
Koordinator for Kombiløpet